изработка на сайт от Web Solution

Poems by Gayaneh Khach on “Mayreri Or” and “Haghtanaki Ore”

 

KACH  2

 

::

ՄԱՅՐ,  ՄՈԼՈՐԱԿ  ԴՈւ  ՇՔԵՂ

Տոնդ է այսօր գեղեցիկ,
Մայր  լուսեղեն, անուշիկ,
Կյանքի պայծառ լույս գունեղ,
Մայր, մոլորակ դու շքեղ:

Միակ ամրոցն հրեղեն
Աստծու պարգև ոգեղեն,
Բնության զարդ հողեղեն,
Աստվածային մայր զորեղ:

Միակ խորհուրդ գիտակից,
Կյանք-ճանապարհ խորհրդակից:

ԳԱՅԱՆԵ  ԽԱՉ
.
.
.
.
.
————————————————————–
ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ  ՕՐԸ

Մեծ հաղթանակի օրը ցնծալի.
ՈՒրախ աչքերն են փայլում հայերի,
Հաղթանակ հաղթող հայերի
Սրտի տագնապը, շունչը բաղձալի:

Նրանք հայ են՝ առնական մի ուժ,
Հերոս քայլերով մեծ դարձած զինուժ,
Նրանք ապրում են ու ննջում խաղաղ
Հերոսական մարտերում հաղթած:

Նրանց արյունն է հողը սնուցում,
Հաղթական ուժով ամուր կարկաչում,
Ձայները ուժգին, խրոխտ քրքջում,
Մարտերում թրծված դրոշն է ծփում:

Նրանք ապրում են ու շնչում ազատ
Հայրենիքի հետ ուրախ ու ազատ,
Մի չքնաղ երկինք՝ խաղաղ ու առատ
Նրանք են, նրանք՝ ապրողներն ազատ:

ԳԱՅԱՆԵ  ԽԱՉ

Comments are closed.

css.php