изработка на сайт от Web Solution

Blog Archives

Happy New Year 2021 & Armenian Christmas

Happy New Year 2021 & Armenian Christmas

Բրիտանահայ Համայնքային Խորհրդի անունից՛ Շնորհաւորում ենք Ձեր նոր տարին և Ս․ Ծնունդը։ Ցանկանում ենք ձեզ և ձեր սիրեցեալներին առողջութիւն, ուրախութիւն և յաջողութիւններով լի տարի։ Թող 2021-ը լինի խաղաղութեան, համերաշխութեան և խոհեմութեան տարի,  Լի նորանոր նուաճումներով Հայաստանում, Արցախում և ի Սփիւռն Հայոց: On behalf of the Armenian Community Council of the United […]

Postcard: Border lessons, a fight over a “winged” flight, “Stonehenge” confusion

Postcard: Border lessons, a fight over a “winged” flight, “Stonehenge” confusion

The cramped minivan, the tour operator’s logo boldly emblazoned on its sides, bounced along the dusty main road leading to the outskirts of Yerevan. Sitting in companionable silence, occasionally jolted […]

Postcard from Armenia: American journalism meets Armenian hospitality

Postcard from Armenia: American journalism meets Armenian hospitality

The minute hand of the ministry clock in Yerevan’s imposing Republic Square was inching dangerously close to my interview deadline as I barreled through the glass doors of the government […]

Postcard from Armenia: Shopping Like a Local, and “Shnorhakalutyun, France!”

Postcard from Armenia: Shopping Like a Local, and “Shnorhakalutyun, France!”

A man wearing khaki shorts and sunglasses was blocking my way. In the cramped space between the meat deli and the shelves of neatly stacked lavash, or soft paper-thin layers […]

css.php