Blog Archives

Մահազդ / Obituary – Ժենիա Ներսիսեան

Մահազդ / Obituary – Ժենիա Ներսիսեան

Ժենիա Ներսիսեան 1931 Յուլիս 26 – 2021 Նոյեմբեր 4   Լոնդոնի Գ Թահթաեան Կիրակնօրեայ Ազգային վարժարանի ամբողջ կազմը իր խորին ցաւակցութիւնն է յայտնում Հայաստանի Հանրապետութեան վաստակաւոր դերասանուհի տիկ Ժենիա Ներսիսեանի ընտանիքին, նրա մահւան առիթով։ Տիկ Ժենիա Ներսիսեանը ծնւել է 1931թ. յուլիսի 26-ին, Երևանում: Աւարտել է Երևանի թիւ 3 իգական դպրոցը, 1953թ.` Երևանի գեղարւեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական […]

Obituary – Mr. Krikor Giragos Vartoukian (1928 – 2021)

Obituary – Mr. Krikor Giragos Vartoukian (1928 – 2021)

  It is with great sadness that we announce the passing of Mr. Krikor Giragos Vartoukian. Mr. Vartoukian, husband to Ani Vartoukian, and beloved father of Haigouhi, Rita, Sonia and Greg, was born in Larnaca, Cyprus in May 1928. May God accept him through His heavenly gates and bless his soul and comfort all his […]

Reflection – Dr Rostom Stepanian (1922 – 2021), FRCP, FACC, DSH&TP

Dr Rostom Stepanian (1922 – 2021) Dr Stepanian was born in Tehran into a family of dentists and medical practitioners. His father Dr Harutiun Stepanian was the first qualified graduate dentist (University of Pennsylvania 1897) in Iran and his uncle was practicing gynaecologist in the same city. Dr Stepanian’s elder sister and two brothers were […]

Reflection – Dr Rostom Stepanian: Firm but Fair!

  Dr Rostom Stepanian: Firm but Fair! Having learnt few days ago that Dr Rostom Stepanian had passed away at the ripe age of 99, and having been invited by a friend from the Armenian Community Council to share some of my personal thoughts about this man, I scratched my head and soliloquised, “Harry, what […]

Community condolence message on the Passing of Prince Philip – The Duke of Edinburgh

Community condolence message on the Passing of Prince Philip – The Duke of Edinburgh

Prince Philip – The Duke of Edinburgh 1921 – 2021 On behalf of the British Armenian Community, the Armenian Community Council of the United Kingdom wishes to extend sincere condolences to Her Majesty the Queen and the members of the Royal Family for the sad loss of The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal […]

Մահազդ – Obituary Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան

Մահազդ – Obituary  Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան

Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան 1922 – 2021 Մ. Թ. Հայ Համայնքաին Խորհրդի անդամ 1987 – 1995   With heavy heart we announce the passing of yet another distinguished and much respected community member Dr Rostom Stepanian. Dr Rostom Stepanian had served as a valued member of the Armenian Community & Church Council of the UK and […]

In memory of – Dr Armen Souren Sahakian

In memory of – Dr Armen Souren Sahakian

  Dr Armen Souren Sahakian 22 September 1933 – 4 July 2020   Armen Sahakian was born in Baghdad, Iraq in September 1933 to his mother Margaret and father Souren.  After some turbulent years for them between Baghdad and Beirut, the family including his younger sister Madeleine, settled in Tehran, Iran in the early 1940s.  […]

Parsegh Bohdjelian Passes Away

Parsegh Bohdjelian Passes Away

Parsegh Bohdjelian Passes Away The Palamoudian and Bohdjelian families announced with regret the passing away on Saturday 14th of February, 2015, of Parsegh H. Bohdjelian.  Parsegh was born on the 6th of September, 1925 in Cyprus, where his parents had found refuge as survivors of the Armenian Genocide. In 1915 his parents were forced on […]

OBITUARY: VAHAN HOVANESIAN

OBITUARY: VAHAN HOVANESIAN

VAHAN HOVANESIAN 1956 – 2014 Vahan Hovanesian, a long-time ARF Bureau member and most recently, Armenia’s Ambassador to Germany passed away on Sunday 28th December after a long illness. Vahan Hovanesian was born on August 16, 1956 in Yerevan. He graduated with degrees in history and archaeology from the Moscow Pedagogical Institute in 1978 and […]

css.php