изработка на сайт от Web Solution

Blog Archives

Մահազդ / Obituary – Ժենիա Ներսիսեան

Մահազդ / Obituary – Ժենիա Ներսիսեան

Ժենիա Ներսիսեան 1931 Յուլիս 26 – 2021 Նոյեմբեր 4   Լոնդոնի Գ Թահթաեան Կիրակնօրեայ Ազգային վարժարանի ամբողջ կազմը իր խորին ցաւակցութիւնն է յայտնում Հայաստանի Հանրապետութեան վաստակաւոր դերասանուհի տիկ Ժենիա Ներսիսեանի […]

Reflection – Dr Rostom Stepanian (1922 – 2021), FRCP, FACC, DSH&TP

Dr Rostom Stepanian (1922 – 2021) Dr Stepanian was born in Tehran into a family of dentists and medical practitioners. His father Dr Harutiun Stepanian was the first qualified graduate […]

Reflection – Dr Rostom Stepanian: Firm but Fair!

  Dr Rostom Stepanian: Firm but Fair! Having learnt few days ago that Dr Rostom Stepanian had passed away at the ripe age of 99, and having been invited by […]

Community condolence message on the Passing of Prince Philip – The Duke of Edinburgh

Community condolence message on the Passing of Prince Philip – The Duke of Edinburgh

Prince Philip – The Duke of Edinburgh 1921 – 2021 On behalf of the British Armenian Community, the Armenian Community Council of the United Kingdom wishes to extend sincere condolences […]

Մահազդ – Obituary Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան

Մահազդ – Obituary  Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան

Դքտ Ռոստոմ Ստեփանեան 1922 – 2021 Մ. Թ. Հայ Համայնքաին Խորհրդի անդամ 1987 – 1995   With heavy heart we announce the passing of yet another distinguished and much respected […]

In memory of – Dr Armen Souren Sahakian

In memory of – Dr Armen Souren Sahakian

  Dr Armen Souren Sahakian 22 September 1933 – 4 July 2020   Armen Sahakian was born in Baghdad, Iraq in September 1933 to his mother Margaret and father Souren.  […]

Parsegh Bohdjelian Passes Away

Parsegh Bohdjelian Passes Away

Parsegh Bohdjelian Passes Away The Palamoudian and Bohdjelian families announced with regret the passing away on Saturday 14th of February, 2015, of Parsegh H. Bohdjelian.  Parsegh was born on the […]

OBITUARY: VAHAN HOVANESIAN

OBITUARY: VAHAN HOVANESIAN

VAHAN HOVANESIAN 1956 – 2014 Vahan Hovanesian, a long-time ARF Bureau member and most recently, Armenia’s Ambassador to Germany passed away on Sunday 28th December after a long illness. Vahan […]

css.php