изработка на сайт от Web Solution

Blog Archives

The Case for Helping Syria’s Children—One Hundred Years Ago

The Case for Helping Syria’s Children—One Hundred Years Ago Images from a century ago, advocating for American aid to children in Syria and Turkey after they became victims of genocide […]

Egyptian Twitter Post Pushes Turkey’s Buttons

Egyptian Twitter Post Pushes Turkey’s Buttons   People take part in a commemoration ceremony to mark the anniversary of the 1915 mass killings of Armenians in the Ottoman Empire at […]

Adly Mansour: Egypt Signs Tomorrow the International `Document’ on the Armenian Massacres

Adly Mansour: Egypt Signs Tomorrow the International `Document’ on the Armenian Massacres Al-Bawabah News, Egypt Aug 17 2013 by Nada Hifzi The official page of the interim President of the […]

A century of violence: From the Turkish Massacres of Armenians to the Taksim Demonstrations

A century of violence: From the Turkish Massacres of Armenians to the Taksim Demonstrations Al-Bawabah News, Egypt Aug 17 2013 By Karam Saeed In an unprecedented move, Cairo has announced […]

Greenhead Park could be site of first permanent Holocaust memorial in North of England

Greenhead Park could be site of first permanent Holocaust memorial in North of England

Greenhead Park could be site of first permanent Holocaust memorial in North of England 16 Aug 2013 08:51 The north of England’s first permanent Holocaust memorial will be in Huddersfield […]

The Hindu, Part 2: Symbols of an age

The Hindu, Part 2: Symbols of an age

The Hindu Chennai, August 13, 2013 SURVIVORS OF TIME Symbols of an age Anusha Parthasarathy   Anusha Parthasarathy traces the lives of well-known Armenians who made the community an integral […]

The Hindu, Part 1: Merchants on a mission

The Hindu, Part 1: Merchants on a mission

The Hindu Chennai, July 30, 2013 SURVIVORS OF TIME Merchants on a mission Anusha Parthasarathy   In the 360th year of Armenian presence in the city Anusha Parthasarathy visits monuments […]

Turkey’s Armenian Ghosts

For many years in Turkey, conversations became awkward if they turned to defining what used to be called the “events of 1915”. Basically, I had read one set of history […]

Tamada Tales: Wet ‘n Wild in Armenia

Armenians were busy dousing each other with buckets of water on July 7 both to cool down in the scorching summer heat and to celebrate the miracle of Jesus Christ. […]

Armenia’s survivors

Armenia’s survivors

In northeastern Turkey stand the ruins of what was once one of the world’s largest and most imposing cities. In the Middle Ages, Ani was the “City of 1,001 Churches,” […]

Յիրիկյանի նվիրատվության շնորհիվ Մատենադարանի հավաքածուն համալրվել է տպագիր առաջին հայերեն Աստվածաշնչի եզակի օրինակով

Յիրիկյանի նվիրատվության շնորհիվ Մատենադարանի հավաքածուն համալրվել է տպագիր առաջին հայերեն Աստվածաշնչի եզակի օրինակով

Հայաստանի առաջատար բջջային կապի օպերատորի գլխավոր տնօրենի նվիրատվության շնորհիվ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հնատիպ գրքերի հարուստ հավաքածուն համալրվել է տպագիր առաջին հայերեն Աստվածաշնչի եզակի օրինակով: Ոսկան Երևանցու` բացառիկ արժեք ներկայացնող Աստվածաշունչը […]

British Museum: We are very aware that Ancient Turkey is nonsensical from a historical point of view

British Museum: We are very aware that Ancient Turkey is nonsensical from a historical point of view

The British Museum has responded to the letter of the Forum of Armenian Associations of Europe (FAAE), where the forum protests against the use of Ancient Turkey name for the […]

A Cathedral on the Verge of Collapse: The Campaign to Save Mren

A Cathedral on the Verge of Collapse: The Campaign to Save Mren

An Interview with Dr. Christina Maranci Medford, Mass. — Dr. Christina Maranci, Arthur H. Dadian and Ara T. Oztemel Associate Professor of Armenian Art and Architecture at Tufts University in […]

Chance Discovery Leads to Rare Armenian Hero

Chance Discovery Leads to Rare Armenian Hero

CHELMSFORD, Mass.—Like a model ship wedged inside a bottle, Gary Koltookian feels that’s where he belongs. It would be quite natural for the antique bottle-collector. One look at his collection […]

Մշակութային մտահոգություն. մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեղաշարժը վիճաբանություններ է հարուցում

Մշակութային մտահոգություն. մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեղաշարժը վիճաբանություններ է հարուցում

Հայաստանի ներգնա տուրիզմի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց դժգոհությունն ու բողոքն արտահայտել կառավարության որոշումներից մեկի առնչությամբ, որով մարզերում գտնվող վեց տասնյակից ավելի հուշարձաններ տեղափոխվում են Երևան: Համաձայն սեպտեմբերի […]

A Turk, a Kurd, and an Armenian Walk into a Church

A Turk, a Kurd, and an Armenian Walk into a Church

We park the car near Lake Van and start our long hike towards the side of a hill where the ruins of a medieval Armenian monastery await us. It is […]

Rose Vartanian: Focus of Titanic Exhibit and Party

This year marks the 100th anniversary of the sinking of the Titanic, and the largest exhibit of its recovered artifacts is on display here in Dearborn at the Henry Ford. […]

Armenian Olympians: Ancient Olympiads to London 2012

Long before Baron Pierre de Coubertin, after a nearly 1200-year hiatus, organized the Modern Olympics of “Athens 1896,” the Ancient Olympics that began in 776 B.C. honored countless athletes every […]

Is Western Condemnation of Cultural Destruction Reserved Exclusively for Enemies?

Is Western Condemnation of Cultural Destruction Reserved Exclusively for Enemies?

International organizations, Western governments, and mainstream media are vociferously outraged–and rightfully so–over the recent destruction of majestic Sufi Muslim shrines by Islamist extremists in Timbuktu, Mali, mirroring the reaction to […]

Leading Muslim Cleric Issued Fatwa, Condemning Turks for Killing Armenians

I recently came across an extremely significant Islamic document that severely criticizes Turks for using religion as a cover to killing Armenian Christians. This rarely seen document is a Fatwa […]

css.php