Blog Archives

Join us at this year’s Armenian Summer Festival

Join us at  this year’s Armenian Summer Festival

  Յարգելի հայրենակիցներ, Բրիտանահայ Համայնքային Խորհուրդը Գ Թահթաեան Կիրակնօրեայ Ազգային վարժարանի հետ միասին մասնակցելու է արդէն աւանդութիւն  դարձած Հայկական Ամառային Տօնախմբութեանը ( Armenian Summer Festival), որը տեղի կունենայ սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 12-ից մինչև կեսօրից  յետոյ ժամը  6-ը, հասցէն․ North Acton Playing Fields: Noel Road, Acton, London W3 0JF. Սիրով հրաւիրում ենք բոլորիդ մասնակցելու այս իւրայատուկ […]

Manchester Evening News: Art of making lavash put on Unesco World Intangible

Art of making lavash put on Unesco World Intangible  Heritage list http://panarmenian.net/m/eng/news/185232 FAMILY SO PROUD AS ARTIST’S PAINTING OF PARK FEATURES  ON NEW SIGNS Manchester Evening News, UK Nov 25 2014Marie Gumuchian’s picture of Peel Park has been used on new entrance signs – 53 years after she painted it She painted it in the winter […]

Book Review: The Armenian Table Cookbook

Of all the Places: Finding Armenia in Spain

You know the feeling. You are on a holiday in a foreign land on the other side of the world, doing whatever it is you do when you are on a holiday in a foreign land on the other side of the world. Then, you bump into an Armenian. Oor deghen oor? Of all the […]

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Պղնձե մեծ կաթսայում, շագանակի գույն հիշեցնող դոնդողանման զանգվածի մեջ անընդհատ պտույտներ է կատարում փայտե գդալը: Շոկոլադի գույն հիշեցնող զանգվածը փքվում է, հետո նորից իջնում: Տեղ-տեղ հայտնվում ու անհետանում են կլոր ու մեծ օղակները: «Եռաց, արդեն կարող ենք չխառնել, մի քիչ էլ թող եփի, ու համեմունքները կլցնենք մեջը, որից հետո շարերը կթաթախենք,- ասում է 62-ամյա Բեատրիս […]

Turks, Armenians and Ottomans

CALIFORNIA – I really was not expecting to eat the best lahmacun of my life on the western coast of the United States. (Lahmacun, a sort of thin pizza with minced meat, is prominent in Turkish cuisine.) However Jack’s Bakery, a small family restaurant in the greater Los Angeles area, went beyond all my expectations. […]

The Power of a ‘Losh’ Kebab

Today’s question is one that bears a little scrutiny. Granted, it doesn’t have the impact of a presidential election or the fluctuating economy, but it does hold its place in society. “What’s round and plump, sizzles on a grill, carries the lineage of generations, and still has magnetic appeal?” If you said a juicy sirloin, […]

Americans Become Familiar with Sun-Ni Armenian String Cheese

PHILADELPHIA — For many Armenians, food is one of the most fundamental elements of their identity. Thus, making Armenian food accessible and known in the United States contributes in a modest way toward preserving an aspect of Armenian culture, and Monica Whitcomb and the Sun-Ni Cheese Company play a role in that process. The Sun-Ni […]

css.php