изработка на сайт от Web Solution

Blog Archives

Join us at this year’s Armenian Summer Festival

Join us at  this year’s Armenian Summer Festival

  Յարգելի հայրենակիցներ, Բրիտանահայ Համայնքային Խորհուրդը Գ Թահթաեան Կիրակնօրեայ Ազգային վարժարանի հետ միասին մասնակցելու է արդէն աւանդութիւն  դարձած Հայկական Ամառային Տօնախմբութեանը ( Armenian Summer Festival), որը տեղի կունենայ սեպտեմբերի 5-ին, […]

Manchester Evening News: Art of making lavash put on Unesco World Intangible

Art of making lavash put on Unesco World Intangible  Heritage list http://panarmenian.net/m/eng/news/185232 FAMILY SO PROUD AS ARTIST’S PAINTING OF PARK FEATURES  ON NEW SIGNS Manchester Evening News, UK Nov 25 […]

Book Review: The Armenian Table Cookbook

Of all the Places: Finding Armenia in Spain

You know the feeling. You are on a holiday in a foreign land on the other side of the world, doing whatever it is you do when you are on […]

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Պղնձե մեծ կաթսայում, շագանակի գույն հիշեցնող դոնդողանման զանգվածի մեջ անընդհատ պտույտներ է կատարում փայտե գդալը: Շոկոլադի գույն հիշեցնող զանգվածը փքվում է, հետո նորից իջնում: Տեղ-տեղ հայտնվում ու անհետանում են կլոր […]

Turks, Armenians and Ottomans

CALIFORNIA – I really was not expecting to eat the best lahmacun of my life on the western coast of the United States. (Lahmacun, a sort of thin pizza with […]

The Power of a ‘Losh’ Kebab

Today’s question is one that bears a little scrutiny. Granted, it doesn’t have the impact of a presidential election or the fluctuating economy, but it does hold its place in […]

Americans Become Familiar with Sun-Ni Armenian String Cheese

PHILADELPHIA — For many Armenians, food is one of the most fundamental elements of their identity. Thus, making Armenian food accessible and known in the United States contributes in a […]

css.php