изработка на сайт от Web Solution

Armenian theatre in Edinburgh 18-25th Aug 2014

Armenian theatre in Edinburgh 18 – 25 Aug

Dear Friends, this year the Moscow Armenian Theatre will take part in Edinburgh Fringe Festival 18-25 Aug with performance “The Human Voice” by following address: Spotlites @ The Merchant’s Hall Venue 278, 22 Hanover St. at 5.45 pm.
We’ll be very glad if you’ll distribute this information, and will be glad to see you in our show!
Sincerely
Moscow Armenian Theatre

Հարգելի բարեկամներ, Մոսկվայի Հայկական Թատրոնը Օգոստոսի 18-25 հետևյալ հասցեով- Spotlites @ The Merchant’s Hall Venue 278, 22 Hanover St. at 5.45 pm. հյւրախաղերով մասնկցւմ է Էդինբւրգյան Ֆրինջ փառատոնին: Մենք շատ ւրախ կլինենք եթե դւք այս հայտարարւթյւնը տարածեք տեղի հայւթյան շրջանակներւմ և ինքներդ լինեք մեր ներկայացւմներին:
Հարգանքներով
Մոսկվայի Հայկական Թատրոնի կազմ

human voice

Leave a Reply

css.php