изработка на сайт от Web Solution

Monthly Archives: September 2016

Նվիրում եմ Հայաստանի անկախության 25 ամյակին

Նվիրում եմ Հայաստանի անկախության 25 ամյակին

  :: Նվիրում եմ Հայաստանի անկախության 25 ամյակին Դու իշխան ես, Թագավոր ես, Էջմիածին- լուսե խաչն ես, Հայի աշխարհ՝ Թանկ օջախն ես: Դու սուրբ տեղի Օթևանն ես, Մեծ, պատվարժան ՈՒխտատեղին, […]

British Armenian Community Celebrates 25th Anniversary of the Armenian Republic

British Armenian Community Celebrates 25th Anniversary of the Armenian Republic

::  On Saturday 17th of September 2016, the British Armenian Community celebrated the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia, at the majestic St Yeghiche Armenian Church […]

css.php