Blog Archives

Մշակութային խմիչք գինին ընդդեմ քաղաքական խմիչք օղու. բայց ինչու է հայտնի հայկական հենց կոնյակը

Աշխարհում տարեկան վաճառվում է մոտ 10 մլրդ շիշ գինի: Հայաստանը տարեկան վաճառում է ընդամենը 500-700 հազար շիշ գինի, այն էլ ռուսական շուկայում, որտեղ տարեկան վաճառվում է 1,2-1,3 մլրդ շիշ գինի: Ռուսաստանում սպառվում է նաև հայկական կոնյակի 93 տոկոսը: «Դա շատ վտանգավոր երևույթ է. ամեն պահի, երբ մենք հանկարծ փորձենք մտածել, որ ռուսները մեր ամենամեծ եղբայրը […]

ATP Plants Another 412,482 Trees Throughout Armenia

ATP Plants Another 412,482 Trees Throughout Armenia

More than 340,000 trees planted in new forests in Lori region YEREVAN—Armenia Tree Project (ATP), founded by the philanthropist Carolyn Mugar, is one of the only organizations dedicated to planting trees in every region of the country including Artsakh. The organization planted another 412,482 trees in 2012, bringing the total number of trees planted and […]

Armenia enjoys excessive harvest

Armenia enjoys excessive harvest

2012 was productive for Armenian agriculture. Fruits and vegetables flooded the Ararat Valley, the main agricultural region of the country. But instead of gaining additional income, farmers lost what they earned in the previous years. Supply of peaches, plums, grape and some vegetable types exceeded the demand, resulting in average prices of about $0.25-1.25. The […]

css.php