Daily Archives: Friday, 1 February, 2013

2013 Presidential Elections: A Tale of Power Monopoly and Disenchantment

2013 Presidential Elections: A Tale of Power Monopoly and Disenchantment

When you visit Armenia, you hear stories. Good stories and sad ones. Stories that inspire hope, others that fill you with despair. One story I heard from a family friend—let’s call him Armen—on my most recent visit just after the May 2012 parliamentary elections has been occupying my mind for some days. Armen is a […]

Կրքեր «Կարֆուրի» շուրջ. Հայաստանում հայտնի ֆրանսիական հիպերմարքեթի բացման ձգձգումը կապվում է օլիգարխների հարուցած խոչընդոտների հետ

Կրքեր «Կարֆուրի» շուրջ. Հայաստանում հայտնի ֆրանսիական հիպերմարքեթի բացման ձգձգումը կապվում է օլիգարխների հարուցած խոչընդոտների հետ

Եվրոպայի ամենամեծ սուպերմարքեթների ցանցը տնօրինող «Կարֆուր» ընկերությունը դեռ ուսումնասիրում է հայաստանյան շուկան: Թեև երևանցիները սպասում էին, որ արդեն այս տարի Հայաստանի մայրաքաղաքը կունենա իր առաջին միջազգային սուպերմարքեթը, սակայն ընկերության ներկայացուցիչներն ասում են, որ դա դեռ կարող է մեկ տարի տևել: Ֆրանսիական հայտնի «Կարֆուր» սուպերմարքեթը տարածք ունի Երևանի նորաբաց «Դալմա գարդեն մոլում», որտեղ ապագա սուպերմարքեթի դռների […]

A Link to the Past: The ‘Armenian DNA Project’

Technological and medical advances in the last decade have opened many doors to research and development. It seems that the more answers we find, the more complex and layered our questions become. DNA testing is one of the advances that have become more readily available to the public. DNA is a self-replicating material present in […]

css.php