Daily Archives: Saturday, 26 January, 2013

Armenians take elections seriously, despite clear lead of incumbent

Armenians take elections seriously, despite clear lead of incumbent

Today, TNS opinion is presenting the results of its survey “Poll: A Snapshot ahead of Armenia’s Presidential Elections”, which describes the moods, voting preferences and motivations of the Armenian voters just before the beginning of the official electoral campaign period. For this TNS opinion poll, implemented together with their local partner IPSC, 1,607 face-to-face interviews […]

Did the Armenian Genocide Inspire Hitler?

It is well known by genocide scholars that in 1939 Adolf Hitler urged his generals to exterminate members of the Polish race.[1] “Who speaks today of the extermination of the Armenians?” Hitler asked, just a week before the September 1, 1939 invasion of Poland.[2] However, while it is generally agreed that Hitler was well aware […]

Մշակութային խմիչք գինին ընդդեմ քաղաքական խմիչք օղու. բայց ինչու է հայտնի հայկական հենց կոնյակը

Աշխարհում տարեկան վաճառվում է մոտ 10 մլրդ շիշ գինի: Հայաստանը տարեկան վաճառում է ընդամենը 500-700 հազար շիշ գինի, այն էլ ռուսական շուկայում, որտեղ տարեկան վաճառվում է 1,2-1,3 մլրդ շիշ գինի: Ռուսաստանում սպառվում է նաև հայկական կոնյակի 93 տոկոսը: «Դա շատ վտանգավոր երևույթ է. ամեն պահի, երբ մենք հանկարծ փորձենք մտածել, որ ռուսները մեր ամենամեծ եղբայրը […]

It is now legal in Azerbaijan to shoot down civilian aircraft

LOS ANGELES, Jan. 25, 2013 /PRNewswire/ — The following article is being released by the Public Relations Department, Consulate General of the Republic of Armenia in Los Angeles: The Government of Azerbaijan has recently voted to allow its air force to shoot down civilian aircraft overflying the Republic of Artsakh. This decision came in the […]

css.php