Daily Archives: Friday, 4 January, 2013

OCCRP names Aliyev “Person of the Year”

OCCRP names Aliyev “Person of the Year”

Ilham Aliyev, the President of Azerbaijan, has won the first ever Organized Crime and Corruption Person of the Year bestowed by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). The award is given for the person who figured prominently in 2012 on stories on crime and corruption in its coverage area. Aliyev was chosen because […]

NO FREE U.S. FRIGATES FOR TURKEY

NO FREE U.S. FRIGATES FOR TURKEY

ANCA Joins Greek Americans in Welcoming Senate Failure to Approve U.S. Taxpayer Giveaway to Ankara WASHINGTON, DC – Despite the best efforts of Ankara’s allies in Washington, DC during the final hours of the Congressional session, the U.S. Senate refused to act yesterday on a free give-away of advanced American naval vessels to Turkey. Earlier […]

Turkey Parliamentarians Argue Over Who Killed Armenians

Turkey Parliamentarians Argue Over Who Killed Armenians

ANKARA, Turkey (A.W.)—The Grand National Assembly of Turkey (TGNA) witnessed an argument between parliamentarians over who killed the Armenians in the Ottoman Empire in 1915, Turkish newspapers reported on Jan. 3. “Your history is a history of massacres. You know very well how the grandparents of those who are struggling today were killed,” said parliamentarian […]

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Հայաստանի արևի համը. եթե սուջուխը պատրաստում են, ուրեմն Նոր տարին մոտենում է

Պղնձե մեծ կաթսայում, շագանակի գույն հիշեցնող դոնդողանման զանգվածի մեջ անընդհատ պտույտներ է կատարում փայտե գդալը: Շոկոլադի գույն հիշեցնող զանգվածը փքվում է, հետո նորից իջնում: Տեղ-տեղ հայտնվում ու անհետանում են կլոր ու մեծ օղակները: «Եռաց, արդեն կարող ենք չխառնել, մի քիչ էլ թող եփի, ու համեմունքները կլցնենք մեջը, որից հետո շարերը կթաթախենք,- ասում է 62-ամյա Բեատրիս […]

ATP Plants Another 412,482 Trees Throughout Armenia

ATP Plants Another 412,482 Trees Throughout Armenia

More than 340,000 trees planted in new forests in Lori region YEREVAN—Armenia Tree Project (ATP), founded by the philanthropist Carolyn Mugar, is one of the only organizations dedicated to planting trees in every region of the country including Artsakh. The organization planted another 412,482 trees in 2012, bringing the total number of trees planted and […]

Boyer Introduces New Genocide Denial Criminalization Law in France

Boyer Introduces New Genocide Denial Criminalization Law in France

PARIS, France—French Parliament Member Valerie Boyer, who spearheaded last year’s effort to pass a bill criminalizing the denial of the Armenian Genocide, submitted a new draft of the bill last week. The bill stipulates the introduction of amendments to the 1881 law on freedom of press, setting legal foundation for countering racism and denial of […]

css.php