Daily Archives: Friday, 20 July, 2012

Interim conclusion EOM Nagorno-Karabakh – AM

Interim conclusion EOM Nagorno-Karabakh – AM

Նախապատմություն 2012թ. Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում (ԼՂ) տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ: Չնայած նրան, որ ԼՂ Հանրապետությունը միջազգայնորեն ճանաչված չէ, Հայաստանի Եվրոպական Բարեկամներ-ը վճռականորեն ողջունում է դե – ֆակտո իշխանությունների ցանկությունը` կազմակերպել ժողովրդավարական սկզբունքների վրա հիմնված տեղական ինքնակառավարում: Այս ցանկությունը ընդգծվել է իշխանությունների կողմից, որոնք հրավիրել են բազմաթիվ միջազգային դիտորդների, այդ թվում` մեր խմբին, որը բաղկացած […]

Interim conclusion EOM Nagorno-Karabakh

Interim conclusion EOM Nagorno-Karabakh

Background On 19 July 2012, Presidential Elections took place Nagorno-Karabakh (NK). While the NK Republic is internationally not recognised, European Friends of Armenia (www.EuFoA.org) strongly welcomes the wish of the de-facto authorities to organise local self-government based on democratic principles. This wish has been underlined by inviting a large number of international observers, including a […]

Unsung Heroes: Orders Are Not to Write About Some Serving on the Artsakh Frontline

Unsung Heroes: Orders Are Not to Write About Some Serving on the Artsakh Frontline

I was back in Artsakh after three years with a group of journalists intent on covering the situation at the frontlines. It was like a trip back in time. I was again headed to the defensive positions of the Artsakh Army in the Martakert district. We were again being transported in two army jeeps. The […]

Undernutrition in Armenia: A Matter of National Security

An estimated 171 million children under the age of 5 are stunted in the world, according to the World Health Organization (WHO). Of those 171 million, 115 million suffer from wasting; 20 million from acute malnutrition; and almost 4 million die each year from health problems related to undernutrition. In other words, over 10,000 children […]

Turkey Shows Interest in Armenian Demand for Access to Trabzon Port

In a recent column, I reported that Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu had indicated an interest in meeting with “Diasporan leaders” to discuss Armenian demands emanating from the genocide of 1915. In response, I suggested that before Armenians consider meeting Davutoglu, he must prove his sincerity by making eight preliminary concessions, one of which is […]

Nagorno-Karabakh Votes for President

A separatist Azerbaijani enclave dominated by ethnic Armenians is voting in a presidential election on Thursday that focuses on internal issues and is unlikely to affect a two-decade-old dispute over the ex-Soviet territory’s status. Nagorno-Karabakh, a mountainous, heavily-forested territory with a population of about 140,000, has been under the control of Armenian forces and ethnic […]

css.php